RMF FM Genewa

Od 1994 r. do 2001 r. RMF FM posiadał swoją placówkę w Szwajcarii. Korespondentem w tym kraju był Tomasz Surdel.

Dziennikarz RMF FM najczęściej pracował w Genewie, gdzie mieści się druga po Nowym Jorku siedziba Organizacji Narodów Zjednoczonych. To właśnie w tym mieście odbywały się liczne konferencje pokojowe z udziałem państw powstałych po rozpadzie byłej Jugosławii, które relacjonował korespondent RMF FM. To właśnie w Genewie omawiane są bardzo często najważniejsze problemy współczesnego świata – przeludnienie, bieda, czy też np. zanieczyszczenie środowiska. O wszystkich tych sprawach można było usłyszeć w relacjach szwajcarskiego korespondenta RMF FM.

Tomasz Surdel relacjonował również wydarzenia z Włoch. Jako jeden z pierwszych polskich dziennikarzy dotarł w 1998 r. w Alpy, gdzie w katastrofie kolejki górskiej zginęła dwójka Polaków. Z kolei w czasie wojny o Kosowo w 1999 r. korespondent RMF FM spędził kilka tygodni w bazie lotnictwa NATO w Aviano, skąd samoloty Paktu Północnoatlantyckiego wyruszały do lotów bojowych nad terytorium byłej Jugosławii.
Oddziały

Jeśli posiadasz ciekawe materiały (zdjęcia, filmy, teksty) związane z historią RMF FM, prześlij je do nas.