Andrzej Zaucha:
Czy masz zamiar zacząć dzisiaj pracować?