Przemysław Winczewski:
To nam się bardziej udawało