Katarzyna SzymaƄska-Borginon:
Korespondent w kamizelce kuloodpornej