Katarzyna SzymaƄska-Borginon:
Sojusz jest bezradny