Tadeusz Sołtys:
Byłem za głupi, żeby wiedzieć co robię