Paweł Płuska:
Pierwszy kontakt z Kwaśniewskim Aleksandrem