Padjas:
Zdejmijcie tą reklamę bo nie mam co sprzedawać