Tomasz Olbratowski:
Prowadzę program, to mi się należy