Roman MÅ‚odkowski:
Osiem godzin - przerwa - osiem godzin