Edward Miszczak:
RozmawiaƂem nawet z ich rodzicami