Wojciech Michalski:
Realizatorzy od początku aż po dziś