Piotr Metz:
Wszystko poniżej wydawało się nieważne