Krzysztof Mazurkiewicz:
Przemysłowa norma niemiecka