Krzysztof Mazurkiewicz:
Hotel z białej farby i płyt paździerzowych