Przemysław Marzec:
Jeden mikrofon i jeden magnetofon