Maciej Wójcik:
Tu nie ma dworskiego dziennikarstwa