Maciejwojcik:
Nie przewalaj dwóch minut dziesięciu sekund