Kazimierz Kłodziński:
Miszczak w krótkich żołnierskich słowach