Jarosław Hendzel:
Dobrze zorganizowana maszynka biznesowa