Maciej Aleksandrowicz:
PoczÄ…tki pracy z lektorami