Maciej Aleksandrowicz:
Pierwsze piosenki reklamowe